Tells Optik del 2

Här är den andra i en serie filmer vi producerar med Instavideo för Tells Optik i Visby.